W dniu 12 grudnia 2012 roku Rada Gminy Horodło zatwierdziła wniesienie trasy rurociągu naftowego Brody – Płock do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy.