W dniu 26 października 2012 roku Rada Gminy Rejowiec Fabryczny na swoim posiedzeniu zatwierdziła wniesienie zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy. Wymienione zmiany uwzględniają planowaną budowę rurociągu naftowego Brody – Płock. Uchwały w tej sprawie zostały podjęte jednogłośnie.

Rejowiec Fabryczny jest kolejna z 19 gmin na trasie ropociągu Studium i Miejscowe plany których są zmieniane w trakcie przygotowani projektu budowy ropociągu.