alborig142

 

Rady Ministrów Wspólnoty Energetycznej na swoim jedenastym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 24 października 2013 roku w Belgradzie (Serbia), zatwierdziła listę 35 Projektów wspólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej (PECI). Jednym z głównych kryteriów wyboru projektów jest ich przyszły wpływ na rozwój regionalnych rynków energetycznych.

Wśród projektów istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej Rada Ministrów wyselekcjonowała dwie inwestycje, jedną z których został projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo.

Uzyskanie przez projekt Brody – Adamowo statusu PECI pozytywnie wpłynie na jego realizację, w tym poprzez zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej, uproszczenie procedur uzyskania odpowiednich pozwoleń oraz zaangażowanie unijnych mechanizmów wsparcia.

Rada Ministrów wezwała wszystkie kraje członkowskie Wspólnoty Energetycznej do podjęcia niezbędnych kroków w celu terminowego i skutecznego wdrożenia projektów PECI.

Przypominamy, że w dniu 14 października 2013 roku Komisja Europejska zatwierdziła projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo na liście Projektów Wspólnego Zainteresowania (PCI).

Wyżej wymienione decyzje Rady Ministrów Wspólnoty Energetycznej oraz Komisji Europejskiej świadczą o istotnym znaczeniu projektu Brody – Adamowo oraz projektu Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej dla bezpieczeństwa energetycznego Europy oraz integralności infrastruktury przesyłowej.

Lista PECI jest opublikowana na stronie internetowej Wspólnoty Energetycznej.