W dniu 3 grudnia 2018 roku Rada Gminy Niedźwiada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy w korytarzu lokalizacji rurociągu naftowego Brody – Adamowo.  Celem planu jest dopuszczenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego na terenie gminy Niedźwiada w obszarze planu.

Zarząd MPR „Sartmatia” sp. z o.o. korzystając z okazji składa wyrazy uznania Radnym Gminy Niedźwiada, Wójtowi Gminy Panu Marku Kubikowi oraz pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie i owocną współpracę w trakcie realizacji tego zadania.