W dniu 10 września 2018 roku Rada Gminy Biała Podlaska uchwaliła miejscowy plam zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy w korytarzu lokalizacji rurociągu naftowego Brody – Adamowo. Celem planu jest dopuszczenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego na terenie gminy Biała Podlaska w obszarze planu.
Z treścią podjętej Uchwały (XLI/295/2018) oraz uchwalonym MPZP można zapoznać się na BIP Urzędu Gminy Biała Podlaska (Uchwała (XLI/295/2018)).
Zarząd MPR „Sartmatia” sp. z o.o. korzystając z okazji składa serdeczne podziękowania Radnym Gminy Biała Podlaska, Wójtowi Gminy Panu Wiesławowi Panasiukowi raz pracownikom Urzędu Gminy za pomoc i owocną współpracę przy realizacji tego zadania.