logo_pl_1

W dniu 14 października 2013 roku Komisja Europejska zatwierdziła listę „Projektów wspólnego zainteresowania” Transeuropejskich Sieci Energetycznych. Oficjalny komunikat w tej sprawie oraz lista projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej.

Projekt rurociągu naftowego Brody – Adamowo jest umieszczony na w/w liście pod numerem 9.1.  wśród Priorytetowych korytarzy połączeniowych dla dostaw ropy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Projekty wspólnego zainteresowania” będą wspierane przez Mechanizm „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).