logo-energy-community

 

 

 

Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej na swoim 14 posiedzeniu, które odbyło się w dniu 14 października 2016 roku w Sarajewo (Bośnia i Hercegowina), zatwierdziła nową listę Projektów wspólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej (PECI). Wymieniona lista jest sporządzona  na podstawie  Rozporządzenia 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących Transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. Zawiera ona kluczowe projekty międzynarodowe w zakresie budowy infrastruktury związanej z przesyłem energii elektrycznej, gazu i ropy naftowej, realizacja których sprzyja integracji rynków energetycznych krajów Wspólnoty Energetycznej z rynkiem UE.

Wśród projektów istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej Rada Ministrów wyselekcjonowała tylko jeden projekt, którym został projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo.

Projekty z listy PECI mają prawo na skorzystanie z przyspieszonego trybu uzyskania niezbędnych dla budowy pozwoleń oraz innych instrumentów wsparcia UE.

Zgodnie z  Rozporządzeniem 347/2013 lista Projektów wspólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej powinna być weryfikowana i zatwierdzana przez Radę Ministrów co dwa lata. Pierwsza lista PECI został zatwierdzona w dniu 24 października 2013 roku. Zawierała ona, miedzy innymi, dwa projekty związane z budową infrastruktury naftowej, w tym projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo.

Z Decyzją D/2016/11/MC-EnC Rady Ministrów Wspólnoty Energetycznej w sprawie zatwierdzenia listy PECI można zapoznać się na stronie internetowej Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej.