Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej na swoim 16 posiedzeniu, które odbyło się w dniu 29 listopada 2018 roku w Skopie (Macedonia), zatwierdziła nową listę Projektów wspólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej (PECI). Wymieniona lista została sporządzona na podstawie Rozporządzenia 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących Transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. Zawiera ona kluczowe projekty międzynarodowe w zakresie budowy infrastruktury związanej z przesyłem energii elektrycznej, gazu i ropy naftowej, realizacja których sprzyja integracji rynków energetycznych krajów Wspólnoty Energetycznej z rynkiem UE.

Wśród projektów istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej Rada Ministrów wyselekcjonowała dwa projekty. Jednym z nich został projekt Oil 01 budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo, który uzyskał z status projektu ogólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej (Projects of Energy Community Interest – PECI). Drugi projekt wyselekcjonowany przez Rade Ministrów – Oil 02 projekt organizacji transportu wielu gatunków ropy naftowej przez Południową Drużbę uzyskał status projektu wspólnego zainteresowania (Project of mutual interest – PMI). Jego promotorem występuje S.A. „Ukrtransnafta”. Obydwa wymienione projekty są powiązane z Euro-Azjatyckim Korytarzem Transportu Ropy Naftowej.

Projekty z listy PECI oraz PMI mają prawo na skorzystanie z przyspieszonego trybu uzyskania niezbędnych dla budowy pozwoleń oraz innych instrumentów wsparcia UE.

Zgodnie z Rozporządzeniem 347/2013 lista Projektów wspólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej powinna być weryfikowana i zatwierdzana przez Radę Ministrów co dwa lata. Pierwsza lista PECI został zatwierdzona w dniu 24 października 2013 roku. Zawierała ona, między innymi, dwa projekty związane z budową infrastruktury naftowej, w tym projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo.

Z Decyzją D12018111/MG-EnC Rady Ministrów Wspólnoty Energetycznej w sprawie zatwierdzenia listy PECI można zapoznać się na stronie internetowej Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej.