Zarząd i pracownicy MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. mają zaszczyt złożyć gratulacje Panu Vitaliy`owi Baylarbayovowi z okazji odznaczenia go Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Cieszymy się, że aktywna i owocna działalność Prezesa Zarządu naszej Spółki oraz naszego kolegi na rzecz rozwoju polsko-azerbejdżańskiej współpracy w dziedzinie energetyki została tak wysoce wyróżniona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.
Nagrodę tę odbieramy jako znak uznania dla Projektu Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej, w realizację którego Pan Vitaliy Baylarbayov jest zaangażowany od wielu lat.
Życzymy Panu Vitaliy`owi Baylarbayovowi wielu sukcesów zawodowych, wszelkiej pomyślności oraz aby dalsza praca nad realizacją Projektu była dla niego źródłem satysfakcji, a trud i wysiłek w nią włożony zaowocował osiągnięciem postawionych celów.

Zarząd i pracownicy