Prezes Zarządu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. Pan Vitaliy Baylarbayov oraz Dyrektor Generalny Spółki  Pan Sergiy Skrypka wzięli udział w IV posiedzeniu Polsko-Azerbejdżańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, która obradowała 24 listopada 2010 r. w Baku.

Waldemar Pawlak

Przewodniczący polskiej sekcji Komisji, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Pan Waldemar Pawlak

Natig Alijew

Przewodniczący azerbejdżańskiej sekcji Komisji, Minister Przemysłu i Energetyki Pan Natig Alijew

Delegacji polskiej na posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący polskiej sekcji Komisji,  Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Pan Waldemar Pawlak, delegacji azerbejdżańskiej – Przewodniczący azerbejdżańskiej sekcji Komisji, Minister Przemysłu i Energetyki, Pan Natig Alijew.

W trakcie posiedzenia istotną uwagę przedzielono projektowi Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej (EAKTR), który został wyznaczony jako jeden z głównych kierunków współpracy dwustronnej w sektorze energetycznym.  Strony potwierdziły gotowość podjęcia działań, sprzyjających powstaniu odpowiedniej infrastruktury i warunków dla organizacji regularnych dostaw kaspijskiej ropy na rynek polski oraz europejski w ramach projektu EAKTR.

Vitaliy Baylarbayov

Prezes Zarządu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. Pan Vitaliy Baylarbayov w trakcie wystąpienia

Uczestnicy posiedzenia podkreślili potrzebę koordynacji działań obu krajów w zakresie programu Partnerstwo Wschodnie, w ramach III platformy tematycznej: Bezpieczeństwo Energetyczne, w celu wykorzystania instrumentów wymienionego programu dla wsparcia projektu EAKTR, w tym pozyskania dodatkowego finansowania z funduszy europejskich. Komisja zaleciła kontynuowanie dalszych prac w celu włączenia projektu EAKTR do listy projektów priorytetowych w ramach wymienionego programu.

Sergiy Skrypka

Dyrektor Generalny MPR "Sarmatia" Sp. z o.o. Pan Sergiy Skrypka

Zostały także omówione kwestie synchronizacji projektu EAKTR z projektem Transkaspijskiego systemu transportu ropy naftowej.

W wyniku posiedzenia strony podpisały protokół.

Podpisanie protokołu

Podpisanie protokołu posiedzenia