Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza Zwierzyńskiego – Prezesa Zarządu naszej Spółki MPR „Sarmatia” sp. z o.o.

Odszedł Człowiek o wielkim sercu, szerokich zainteresowaniach, ogromnej wiedzy fachowej i niewyczerpalnej pracowitości.    

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i wspomnieniach, jak wielki optymista, konsekwentny w swoich działaniach, troszczący się o dobro sprawy, którą się zajmuje i ludzi, którzy są obok.                 

Składamy wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje rodzinie, bliskim i przyjaciołom.

Zarząd i Pracownicy MPR „Sarmatia” sp. z o.o.