LogoSarmatia9

 

 

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12 marca  2015 roku w Warszawie w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 20.060.000 złotych do kwoty 23.709.500 złotych, tj. o kwotę 3.649.500  złotych, poprzez ustanowienia 7.299 nowoutworzonych udziałów po 500 złotych każdy.

Środki z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostaną wykorzystane na realizację zadań związanych z przygotowaniem projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo, będącego częścią Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej.