W dniu 6 marca 2013 roku Komisja Europejska zakończyła postępowanie w sprawie notyfikacji pomocy publicznej dla projektu pod tytułem „Budowa rurociągu naftowego Brody – Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim”. Postępowanie dotyczyło udzielenia pomocy dla wymienionej inwestycji w postaci dofinansowania z funduszy Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

W podjętej decyzji KE uznaje, że środek pomocy służy realizacji celu leżącego we wspólnym interesie w niezbędnym zakresie i w sposób proporcjonalny, więc zgodny z rynkiem wewnętrznym.

Postępowanie w imieniu Państwa Polskiego prowadził UOKiK.

Korzystając z okazji Zarząd MPR „Sartmatia” Sp. z o.o. pragnie złożyć najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania dla urzędników UOKiK, dzięki fachowej pracy których postępowanie zakończono z sukcesem i w tak krótkim terminie.