Publikacje

Prof. dr hab. Teimuraz Gochitashvili

PRODUKCJA, PRZESZYŁ, PRZERÓB I WYKORZYSTANIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU

Tbilisi, 2024 

ISBN: 978-9941-8-3284-0

Mamy przyjemność przedstawić nową książkę autorstwa Pana Prof. dr hab. Teimuraza Gochitashvili, Członka Zarządu MPR „Sarmatia” sp. z o.o.  pod tytułem „Produkcja, przeszył, przerób i wykorzystanie ropy naftowej i gazu “.   

Monografia została opracowana przez Prof. dr hab. Teimuraza Gochitashvili we współpracy i pod redakcją George Chikovani, Dyrektora Generalnego GOGC.

Ze względu na pozycjonowanie Gruzji jako wiodącego kraju tranzytowego regionu w zakresie dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego na rynki międzynarodowe oraz zainteresowanie lokalnych czytelników tą tematyką, w monografii zostały szeroko omówione wyzwania związane z projektami tranzytu kaspijskiej ropy naftowej i gazu ziemnego do Europy oraz perspektywy ich rozwoju. Autor poświecił szczególną uwagę projektowi Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej, w który jest zaangażowany w ciągu ostatnich 20 lat.   

Niniejsza publikacja odbiega od tradycyjnego ujęcia tematu, obszernie omawiając produkcję, magazynowanie, transport i wykorzystanie wodoru, a także główne idee redukcji emisji gazów cieplarnianych podczas spalania paliw kopalnych, relacje w sektorze ropy naftowej i gazu oraz ocenę obecnego stanu i perspektyw rozwoju gruzińskiego przemysłu naftowo-gazowego.

Publikacja skierowana jest do kadry menadżerskiej i personelu technicznego branży naftowo-gazowej, a także szerszej publiczności zainteresowanej tematami wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego. Monografia bez wątpienia przyda się studentom wyspecjalizowanych uczelni wyższych. W publikacji przywołano podstawowe traktaty dotyczące przemysłu naftowego i gazowego, a także informacje o nowoczesnych technologiach i trendach. Pomoże ona studentom studiów magisterskich i podyplomowych w identyfikacji źródeł w ramach głównych dziedzin badań systemowych oraz materiałów analitycznych i statystycznych. Referencje te mogą być wykorzystane przez inwestorów w sektorze energetycznym, a także polityków i ekspertów zainteresowanych ekonomią regionu oraz geopolityką w celu uzyskania podstawowych informacji.

Monografia zawiera tezaurus wybranych terminów stosowanych na arenie międzynarodowej w przemyśle naftowym i gazowym, jednostki miar z różnych systemów miar oraz ich przeliczniki.

Książka na razie została opublikowana w języku gruzińskim. Można ją pobrać za uprzejmą zgodą autora pobierz.

Streszczenie monografii jest dostępne w języku angielskim pobierz.

Zachęcamy do lektury.     

ul. Książęca 19/7,

00-498 Warszawa

sarmatia@sarmatia.com.pl

+48 22 504 07 70

© 2018 MPR "Sarmatia" sp. z o.o. All Rights Reserved