S-10/T/2

Infrastruktura i Środowisko, Narodowa Strategia SpójnościUnia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Postępowanie

numer referencyjny: S-10/T/2

Opracowanie Studium Wykonalności dla budowy rurociągu naftowego Brody – Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim oraz Raportu o oddziaływaniu projektu na środowisko

UWAGA

Ze względu na liczne prośby uczestników postępowania termin składania Ofert wstępnych został przedłużony do dnia

8 lipca 2010 r., godzina 11.00 czasu Warszawskiego, do siedziby Spółki.

Otwarcie Ofert wstępnych odbędzie się o godzinie 11.30, 8 lipca 2010 roku.

Otwarcie ofert jest jawne.

Odpowiedzi na otrzymane pytania patrz w sekcji F.A.Q.