Cele

W ramach projektu Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej planowana jest budowa nowej alternatywnej trasy  transportu ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego do odbiorców europejskich.

Korytarz przebiega przez teren Azerbejdżanu, Gruzji, Morza Czarnego, Ukrainy i Polski.

Kaspijska ropa naftowa będzie dostarczana przez tę trasę do odbiorców ukraińskich, polskich, słowackich, czeskich i niemieckich oraz  do krajów nadbałtyckich.

Projekt będzie realizowany w kilku etapach.

Podczas pierwszego etapu do 10 milionów ton ropy naftowej zostanie dostarczone do odbiorców ukraińskich, słowackich oraz czeskich. Ten etap będzie wiązał się z przełączeniem rurociągu naftowego Odessa-Brody na wykorzystanie awersyjne. Podczas pierwszego etapu zaangażowana zostanie wyłącznie istniejąca już infrastruktura transportowa. Realizacja pierwszego etapu może nastąpić w najbliższym czasie.

Podczas drugiego etapu planowana jest budowa rurociągu naftwego, który połączy ukraiński i polski system przesyłowy. Otworzy to możliwość przesyłu surowca kaspijskiego do odbiorców w Polsce i Niemczech, a także poprzez Gdańsk do krajów Nadbałtyckich.

Trzeci etap obejmuje zwiększenie przepustowości zbudowanej trasy do 40 milionów ton ropy naftowej rocznie.

Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe „Sarmatia” jest koordynatorem przygotowań i wdrożenia projektu EAKTRN na podstawie umowy międzyrządowej o współpracy w sferze energetycznej podpisanej 11 października 2007 roku w Wilnie przez przedstawicieli Azerbejdżanu, Gruzji, Litwy, Polski i Ukrainy. Planuje się, iż Sarmatia będzie właścicielem zbudowanej infrastruktury, a także operatorem przyszłej trasy EAKTRN.

Mapa EAOTC

Projekt EAKTRN:

– stworzy alternatywną, niezależną i stabilną trasę transportu ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego do Europy:

– pozwoli dostarczać do europejskich odbiorców do 40 milionów ton rocznie surowca kaspijskiego wysokiej jakości.

– pozwoli zwiększyć poziom bezpieczeństwa energetycznego w krajach uczestniczących w projekcie oraz w UE, podwyższyć poziom stabilności bilansu pomiędzy zapotrzebowaniem a podażą.

– zapewni integrację ukraińskiego systemu przesyłowego z polskim i europejskim systemem poprzez podwyższenie europejskiej solidarności energetycznej i polepszenie więzi gospodarczych pomiędzy UE oraz krajami uczestniczącymi w Projekcie.

– pozwala na dalszy rozwój współpracy i partnerstwa pomiędzy UE oraz krajami, będącymi producentami z regionu Morza Kaspijskiego.