W dniu 30 maja 2017 roku Rada Gminy Siennica Różana uchwaliła miejscowy plam zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Siennica Różana w korytarzu lokalizacji rurociągu naftowego Brody – Płock.  Celem planu jest dopuszczenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego na terenie gminy Siennica Różana w obszarze planu.

Z treścią podjętej Uchwały (Nr XXII/154/2017) oraz uchwalonym MPZP można zapoznać się na BIP Urzędu Gminy Siennica Różana (kliknij tu).

Korzystając z okazji Zarząd MPR „Sartmatia” Sp. z o.o. pragnie złożyć serdeczne podziękowania Radnym Gminy Siennica Różana, Wójtowi Gminy Panu Leszkowi Proskurze oraz pracownikom Urzędu Gminy za owocną współpracę przy realizacji tego ważnego dla projektu zadania.