W dniu 14 listopada 2012 roku Rada Gminy Rejowiec zatwierdziła wniesienie trasy rurociągu naftowego Brody – Płock do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy.