W dniu 28 listopada 2012 roku Rada Gminy Łopiennik Górny  zatwierdziła wniesienie trasy rurociągu naftowego Brody – Płock do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy.