W dniu 31 maja 2017 roku Rada Gminy Łomazy uchwaliła miejscowy plam zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Łomazy w korytarzu lokalizacji rurociągu naftowego Brody – Płock.  Celem planu jest dopuszczenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego na terenie gminy Łomazy w obszarze planu.

Z treścią podjętej Uchwały (NR XXII/162/17) oraz uchwalonym MPZP można zapoznać się na BIP Urzędu Gminy Łomazy (kliknij tu).

Zarząd MPR „Sartmatia” Sp. z o.o. korzystając z okazji składa serdeczne podziękowania  Radnym Gminy Łomazy, Wójtowi Gminy Panu Jerzemu Czyżewskiemu raz pracownikom Urzędu Gminy za pomoc i owocną współpracę przy realizacji tego zadania.