W dniu 11 października 2018 roku Rada Gminy Leśna Podlaska uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy w korytarzu lokalizacji rurociągu naftowego Brody – Adamowo. Celem planu jest dopuszczenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego na terenie gminy w obszarze planu.

Z treścią podjętej Uchwały NR XLI/197/2018 oraz uchwalonym MPZP można zapoznać się klikając tu.

Zarząd MPR „Sartmatia” sp. z o.o. korzystając z okazji składa serdeczne podziękowania Radnym Gminy Leśna Podlaska, Wójtowi Gminy Panu Pawłowi Kazimierskiemu oraz pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie, pomoc i owocną współpracę przy realizacji tego zadania.