W dniu 12 października 2018 roku Rada Gminy Konstantynów uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy w korytarzu lokalizacji rurociągu naftowego Brody – Adamowo.  Celem planu jest dopuszczenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego na terenie gminy Konstantynów w obszarze planu.

Z treścią podjętej Uchwały (NR XXXI/229/18) oraz uchwalonym MPZP można zapoznać się tu (kliknij).

Zarząd MPR „Sartmatia” sp. z o.o. korzystając z okazji składa wyrazy uznania Radnym Gminy Konstantynów, Wójtowi Gminy Panu Romualdowi Murawskiemu oraz pracownikom Urzędu Gminy za pomoc i owocną współpracę