Wykonując postanowienia 18-go posiedzenia Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym pod przewodnictwem prezydencji Czarnogóry, Rada Ministerialna WE korespondencyjnie zatwierdziła listę sześciu projektów będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Energetycznej (PECI) oraz listę jedenastu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PMI). Po raz kolejny godne miejsce na liście PECI zajął projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo.

Wymienione listy zostały sporządzone na podstawie Rozporządzenia 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących Transeuropejskiej infrastruktury energetycznej TEN-E. Zawierają one kluczowe projekty międzynarodowe w zakresie budowy infrastruktury związanej z przesyłem energii elektrycznej, gazu i ropy naftowej. Ich realizacja powinna sprzyjać integracji rynków energetycznych krajów Wspólnoty Energetycznej z rynkiem UE.

Wśród projektów istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej Rada Ministerialna wyselekcjonowała dwa projekty. Jednym z nich został projekt Oil 01 Budowa rurociągu naftowego Brody –  Adamowo, który uzyskał status projektu będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Energetycznej (PECI). Drugi projekt wyselekcjonowany przez Radę Ministerialną – Oil 02 Projekt organizacji transportu różnych gatunków ropy naftowej przez Południową Drużbę uzyskał status projektu wspólnego zainteresowania (PMI). Jego promotorem występuje S.A. „Ukrtransnafta” z Ukrainy. Obydwa wymienione projekty są częścią Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej.

Projekty z list PECI oraz PMI mają prawo na korzystanie z przyspieszonego trybu uzyskania niezbędnych dla budowy pozwoleń oraz innych instrumentów wsparcia UE.

Zgodnie z Rozporządzeniem 347/2013 lista Projektów wspólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej powinna być weryfikowana i zatwierdzana przez Radę Ministrów co dwa lata. Pierwsza lista PECI została zatwierdzona w dniu 24 października 2013 roku. Zawierała ona wtedy, między innymi, dwa projekty związane z budową infrastruktury naftowej, w tym projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo.

Z Decyzją D/2020/04/MC-EnC Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej w sprawie zatwierdzenia listy PECI można zapoznać się na stronie internetowej Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej.

Decyzja weszła w życie w dniu 14 stycznia 2021 roku.