RAFAŁ OLESZKIEWICZ

Rafał Oleszkiewicz jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od blisko 20 lat jest zawodowo związany z szeroko pojętą energetyką – dla której pracował zarówno jako zewnętrzny doradca, jak  również na menedżerskich stanowiskach w strukturach wybranych koncernów (był m.in. Dyrektorem Zarządzającym ds. Strategii, a także p.o. Dyrektora Wykonawczego Pionu Ekonomicznego w PGNiG S.A.). Obecnie jest Dyrektorem Pionu Strategii w PERN SA, gdzie podlegają mu obszary: zarządzania strategicznego, obsługi prawnej, nadzoru właścicielskiego nad spółkami grupy oraz zarządzania projektami. Rafał jest  ekspertem w zakresie wytyczania i  wdrażania strategii, w tym stosowania w praktyce Strategicznej Karty Wyników (BSC/Balanced Scorecard),  zarządzania wartością firmy (Value Based Management), a także relacji inwestorskich w spółkach giełdowych. Ma na swoim koncie wiele publikacji w prasie biznesowej, jest też wykładowcą kilku uczelni wyższych – m.in. Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W wolnych chwilach poświęca się swojej największej pasji, jaką jest wędkarstwo spinningowe.