TEIMURAZ GOCHITASHVILI

Teimuraz Gochitashvili

Prof. dr hab. Teimuraz Gochitashvili – Przewodniczący Rady Nadzorczej GOGC S.A., Czałonek Zarządu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

Profesor, doktor habilitowany w dziedzinie nauk technicznych Pan Teimuraz Gochitashvili posiada bogate ponad 40 letnie doświadczenie naukowe, pedagogiczne, inżynieryjne o i menedżerskie w dziedzinie polityki energetycznej oraz zarządzania surowcowego i transportem rurociągowym. Jest autorem ponad 200 prac naukowych, Członkiem Międzynarodowej Akademii Surowców Mineralnych oraz Narodowej Akademii Inżynieryjnej Gruzji.

Doświadczenie zawodowe:
1969-2010 Szkoła Wyższa Górnicza przy Gruzińskiej Akademii Nauk: Główny pracownik naukowy (od 1985 r.), Kierownik sektora niezawodności gazo- i ropociągów;
1996-2000 Parlament Gruzji, Główny Specjalista ds. sektora energetycznego;
2000-2006 Centrum Efektowności Energetycznej, Koordynator naukowy Projektu „EU DG TREN OPET” w Azerbejdżanie, Armenii, Gruzji;
1989-2009 Politechnika Gruzji, Profesor;
2001-2002 „Tbilgaz” S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2003-2006 „DG Engineering” Sp. z o.o., Dyrektor ds. Technologii i Rozwoju;
2004-2007 MTI Holland (Biuro holenderskie), Koordynator Projektu;
2001-2006 Międzynarodowa Naftowa Korporacja Gruzji, Ekspert – konsultant;
2005-2006 Międzynarodowa Naftowa Korporacja Gruzji, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2007 – obecnie pracuje w GOGC S.A. na różnych stanowiskach (Dyrektor ds. technicznych, Dyrektor ds. komercyjnych, Doradca Dyrektora Generalnego, Naczelnik Departamentu planowania strategicznego, Przewodniczący Rady Nadzorczej);
luty – grudzień 2014 r. MPR „Sarmatia” Sp. z o.o., Prezes Zarządu
2015 – 2017 MPR „Sarmatia” Sp. z o.o., Członek Zarządu
Styczeń 2017 – obecnie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o., Prezes Zarządu