MISJA

Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Sarmatia” zostało założone w lipcu 2004 roku przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” i ukraińskie przedsiębiorstwo O.S.A. „Ukrtransnafta” w celu przeanalizowania możliwości przedłużenia rurociągu naftowego Odessa-Brody w kierunku Polski jako części przyszłego Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej. Przedsiębiorstwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000224805 z kapitałem zakładowym w  wysokości 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych).

10 października 2007 roku PERN „Przyjaźń” i O.S.A. „Ukrtransnafta” zawarły Porozumienie o stworzeniu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. razem z trzema nowymi Uczestnikami – Państwową Firmą Naftową Republiki Azerbejdżan (SOCAR), Gruzińską Korporacją Naftowo-gazową (GOGC) oraz AB „Klaipedos Nafta”.

W wyniku podpisania Porozumienia kapitał zakładowy MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. został podwyższony do 9 000 000 PLN (dziewięciu milionów złotych).

W tym samym dniu Ministrowie Azerbejdżanu, Gruzji, Litwy, Polski i Ukrainy podpisali Umowę o współpracy w sektorze energetycznym i wyznaczyli MPR „Sarmatia” jako głównego wykonawcę projektu EAKTR.