LogoSarmatia9

W dniu 29 października 2013 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o., zwołane z inicjatywy Zarządu Spółki.

Porządek obrad Zgromadzenia obejmował rozpatrzenie stanu przygotowania projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo oraz podjęcie uchwał niezbędnych do kontynuacji prac Spółki nad wymienioną inwestycją.

Wśród uchwał:

–        podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji prac nad projektem budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo,

–        zatwierdzenie Planu działalności Spółki w okresie od lipca 2013 rok do czerwca 2014 rok,

–        zatwierdzenie Planu finansowego Spółki w okresie od lipca 2013 rok do czerwca 2014 rok,

–        podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i zmiany Umowy Spółki.

W wyniku głosowania żadna z wymienionych uchwał nie została podjęta w związku z tym, że udziałowiec Spółki ze strony Polski – PERN „Przyjaźń” S.A. głosował przeciw. Zatwierdzenie Planu finansowego Spółki nie poddano głosowaniu w związku niezatwierdzeniem Planu działalności Spółki. Zgodnie z Regulaminem Zgromadzenia Wspólników MPR „Sarmatia|” Sp. z o.o. uchwały Wspólników są ważne, jeżeli zostały one podjęte jednogłośnie.