18 czerwca 2012 w Brukseli, delegacja MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. wzięła udział w VII posiedzeniu Platformy 3 „Bezpieczeństwo energetyczne” programu Partnerstwo Wschodnie. Spotkaniu przewodniczył Zastępca Dyrektora Generalnego DG Energy Komisji Europejskiej pan Fabrizio Barbaso. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele KE, członkowie delegacji narodowych państw – uczestników Partnerstwa Wschodniego, przedstawiciele spółek branży energetycznej. Delegacja MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. wystąpiła z prezentacją na temat obecnego stanu przygotowywania projektu Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej oraz jego części integralnej – projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo. Działania Spółki w tym zakresie zostały pozytywnie oceniony przez uczestników spotkania. Wsparcie dla projektu EAKTR w swoich przemówieniach wyrazili przedstawiciele delegacji Republiki Azerbejdżanu, Polski i Ukrainy. Przedstawiciele DG  Energy podkreślili znaczenie inwestycji dla rozwiązania problemów bezpieczeństwa i stabilności dostaw ropy naftowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz zaznaczyli, że projekt jest pozytywny przykładem realizacji idei Partnerstwa Wschodniego.

W maju b.r. projekt EAKTR został wpisany do Planu działań Partnerstwa Wschodniego na lata 2012 – 2013  jako kandydat do uzyskania statusu „projektu o znaczeniu europejskim”. Wymieniony status zakłada udzielenie wsparcia dla inwestycji na szczeblu rządowym przez wprowadzenie uproszczonych procedur uzyskania niezbędnych dla budowy uzgodnień i pozwoleń. Otwiera on też dla projektu możliwości otrzymania dodatkowego finansowania z funduszy unijnych.