Wspólnota Energetyczna rozpoczęła konsultacje społeczne w ramach procedury utworzenia nowej listy projektów priorytetowych PECI/PMI dla zrzeszonych w ramach tej organizacji krajów. Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo po raz kolejny ubiega się o uzyskanie statusu PECI (Project of Energy Community Interest). Jest on umieszczony na wstępnej liście projektów priorytetowych pod numerem Oil_01 wśród inwestycji sektora transportu ropy naftowej.

Do udziału w konsultacjach społecznych są zapraszani przedstawicieli władz państwowych, firm, stowarzyszeń branżowych, sektora MŚP, organizacji konsumenckich, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, organizacji ekologicznych, firm konsultingowych, federacji pracowników i pracodawców, inne odpowiednie zainteresowane strony oraz zwykli obywatele.

Bardziej szczegółowe informacje na temat prowadzonych konsultacji społecznych można uzyskać na stronie internetowej Wspólnoty Energetycznej.

Zachęcamy naszych partnerów i wszystkie osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach społecznych oraz poparcie projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo. W tym celu niezbędne jest wypełnienie krótkiej ankiety na stronie internetowej Wspólnoty Energetycznej. Na życzenie uczestnika konsultacji udział w nich może być anonimowy.

Konsultacje społeczne potrwają do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Ich wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Wspólnoty Energetycznej.