Dokumenty

27 maja 2003, Bruksela Wspólne Oświadczenie Gabinetu Ministrów Ukrainy, Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Komisji Europejskiej o wsparciu Projektu Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej


Zobacz..


11 maja 2007, Kraków Komunikat Oficjalny podczas spotkania na szczeblu Prezydentów dotyczący współpracy energetycznej


Zobacz..


11 października 2007, Wilno Umowa pomiędzy Ministrem Przemysłu i Energetyki Azerbejdżanu, Ministerstwem Energetyki Gruzji, Ministrem Gospodarki Litwy, Ministrem Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwem Paliw i Energetyki Ukrainy w zakresie współpracy w sektorze energetycznym


Zobaczyć…


23 maja 2008, Kijów Wspólne Oświadczenie w sprawie Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej


Zobacz…


23 maja 2008, Kijów Wspólne Oświadczenie o kaspijsko-czarnomorsko-bałtyckiej energetycznej przestrzeni tranzytowej


Zobacz…


23 maja 2009, Kijów Koncepcja kaspijsko-czarnomorsko-bałtyckiej energetycznej przestrzeni tranzytowej


Zobacz…


14 listopada 2009, Baku Deklaracja podczas Szczytu Energetycznego w Baku


Zobacz…


14 stycznia 2010, Batumi Wspólne Oświadczenie podczas Konferencji Energetycznej w Batumi


Zobacz…


Sarmatia presentation 27.10.2010s