Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok obrotowy, podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym oraz Uchwałę w przedmiocie kontynuacji dalszej działalności Spółki.

[Read more…]

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Płock w Miejscowym Planie Gminy Łomazy

W dniu 31 maja 2017 roku Rada Gminy Łomazy uchwaliła miejscowy plam zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Łomazy w korytarzu lokalizacji rurociągu naftowego Brody – Płock.  Celem planu jest dopuszczenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego na terenie gminy Łomazy w obszarze planu.

Z treścią podjętej Uchwały (NR XXII/162/17) oraz uchwalonym MPZP można zapoznać się na BIP Urzędu Gminy Łomazy (kliknij tu).

Zarząd MPR „Sartmatia” Sp. z o.o. korzystając z okazji składa serdeczne podziękowania  Radnym Gminy Łomazy, Wójtowi Gminy Panu Jerzemu Czyżewskiemu raz pracownikom Urzędu Gminy za pomoc i owocną współpracę przy realizacji tego zadania.

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Płock w Miejscowym Planie Gminy Siennica Różana

W dniu 30 maja 2017 roku Rada Gminy Siennica Różana uchwaliła miejscowy plam zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Siennica Różana w korytarzu lokalizacji rurociągu naftowego Brody – Płock.  Celem planu jest dopuszczenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego na terenie gminy Siennica Różana w obszarze planu.

Z treścią podjętej Uchwały (Nr XXII/154/2017) oraz uchwalonym MPZP można zapoznać się na BIP Urzędu Gminy Siennica Różana (kliknij tu).

Korzystając z okazji Zarząd MPR „Sartmatia” Sp. z o.o. pragnie złożyć serdeczne podziękowania Radnym Gminy Siennica Różana, Wójtowi Gminy Panu Leszkowi Proskurze oraz pracownikom Urzędu Gminy za owocną współpracę przy realizacji tego ważnego dla projektu zadania.

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Płock w Miejscowym Planie Gminy Mielnik

W dniu 26 maja 2017 roku Rada Gminy Mielnik uchwaliła miejscowy plam zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji rurociągu naftowego Brody – Płock.  Celem planu jest dopuszczenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego na terenie gminy Mielnik w obszarze planu.

Z treścią podjętej Uchwały (NR XXIII/142/17) oraz uchwalonym MPZP można zapoznać się na BIP Urzędu Gminy Mielnik (kliknij tu).

Zarząd MPR „Sartmatia” Sp. z o.o. korzystając z okazji składa serdeczne podziękowania Radnym Gminy Mielnik, Wójtowi Gminy Panu Eugeniuszowi Wichowskiemu oraz pracownikom Urzędu Gminy za owocną współpracę przy przygotowaniu i uchwaleniu planu.

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Płock w Miejscowym Planie Gminy Lęśniowice

W dniu 25 maja 2017 roku Rada Gminy Leśniowice uchwaliła miejscowy plam zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Leśniowice w korytarzu lokalizacji rurociągu naftowego Brody – Płock.  Celem planu jest dopuszczenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego na terenie gminy Leśniowice w obszarze planu.

Z treścią podjętej Uchwały (NR XIX/128/2017) oraz uchwalonym MPZP można zapoznać się na BIP Urzędu Gminy Leśniowice (kliknij tu).

Korzystając z okazji Zarząd MPR „Sartmatia” Sp. z o.o. pragnie złożyć serdeczne podziękowania Radnym Gminy Leśniowice, Wójtowi Gminy Panu Wiesławowi Radzięciakowi oraz pracownikom urzędu Gminy za owocną współpracę przy realizacji tego zadania.

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Decyzją Wspólnika z dniem 9 lutego 2017 roku do Zarządu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. został powołany Pan Rafał Oleszkiewicz, jako przedstawiciel PERN S.A.

Pan Rafał Oleszkiewicz zmienił na tym stanowisku Pana Igora Wasilewskiego.

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Panu Igorowi Wasilewskiemu za współpracę i życzy sukcesów w jego dalszej działalności.

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

Zgodnie z mechanizmem rotacji, przewidzianym Umową Spółki, w dniu 1 stycznia 2017 roku Prezesem MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. został Pan Mykhailo Kravchenko – delegowany do składu Zarządu przez Udziałowca Spółki – P.S.A.” Ukrtransnafta”.

Pan Igor Wasilewski, który do tej pory pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, kontynuuje pracę w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne

konsultacje-spoleczne

 

 

 

 

Informujemy, że w ramach procedury wprowadzenia zmian do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla przebiegu przyszłego rurociągu naftowego Brody – Adamowo, rozpoczął się etap konsultacji społecznych.

W trakcie konsultacji mieszkańcy 9 gmin i wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość zapoznać się z projektami w/w  dokumentów oraz zgłosić swoje ewentualne uwagi do nich.

Dla  wszystkich zainteresowanych MPR Sarmatia Sp. z o.o. wspólnie z przedstawicielami samorządów  gmin przeprowadzi serie spotkań informacyjnych. Uczestnicy spotkań będą mieć możliwość poszerzyć swoją wiedze na temat planowanej inwestycji, technicznych, środowiskowych i finansowych aspektach jej realizacji oraz uzyskać odpowiedzi na niepokojące pytania.        [Read more…]

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo na nowej liście projektów wspólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej

logo-energy-community

 

 

 

Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej na swoim 14 posiedzeniu, które odbyło się w dniu 14 października 2016 roku w Sarajewo (Bośnia i Hercegowina), zatwierdziła nową listę Projektów wspólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej (PECI). Wymieniona lista jest sporządzona  na podstawie  Rozporządzenia 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących Transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. Zawiera ona kluczowe projekty międzynarodowe w zakresie budowy infrastruktury związanej z przesyłem energii elektrycznej, gazu i ropy naftowej, realizacja których sprzyja integracji rynków energetycznych krajów Wspólnoty Energetycznej z rynkiem UE.

Wśród projektów istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej Rada Ministrów wyselekcjonowała tylko jeden projekt, którym został projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo. [Read more…]

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok obrotowy oraz podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym.

Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Zmiana adresu biura MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 5 maja 2016 roku zmianie uległ adres biura MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.  

Nasz nowy adres:

MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

ul. Książęca 19/7

(Holland Park, budynek OSCAR) 

00 – 498 Warszawa

Numery telefonów i maile pozostają bez zmian.

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Decyzją Wspólnika z dniem 5 kwietnia 2016 roku do Zarządu MPR „Sarmatia” Sp z o.o. został powołany Pan Igor Wasilewski, jako przedstawiciel PERN S.A.

Pan Igor Wasilewski zmienił na tym stanowisku Pana Mariusza Obszyńskiego.

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp z o.o. pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Panu Mariuszu Obszyńskiemu za współpracę i życzy sukcesów w jego dalszej działalności.

Zgodnie z zapisami Umowy Spółki, od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązki Prezesa Spółki pełni przedstawiciel PERN S.A.

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Zgodnie z mechanizmem rotacji, przewidzianym Umową Spółki, w dniu 1 stycznia 2016 roku Prezesem MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. został Pan Mariusz Obszyński – delegowany do składu Zarządu przez Udziałowca Spółki – PERN „Przyjaźń” S.A.

Pan Vitaliy Baylarbayov, który do tej pory pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, kontynuuje pracę w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu.

Prezes Zarządu odznaczony orderem „Shohrat”

Şöhrət_ordeni_(Azərbaycan)-lent.svg

 

W dniu 18 września 2015 roku Pan Vitaliy Baylarbayov Prezes Zarządu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o., Wiceprezes SOCAR został odznaczony przez Prezydenta Republiki Azerbejdżan Ilhama Aliyeva orderem „Shohrat” („Chwała”). Odznaczenie przyznano Panu Baylarbayovovi za „zasługi na rzecz rozwoju przemysłu naftowego Azerbejdżanu”.  Z tekstem odpowiedniego postanowienia można zapoznać się na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Republiki Azerbejdżan.

Order „Shohrat” to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych Azerbejdżanu. Jest on przyznawany obywatelom Azerbejdżanu, obcokrajowcom oraz osobom bez obywatelstwa za:

  • wybitne wyniki pracy w przemyśle, transporcie, komunikacji, budownictwie oraz innych sektorach gospodarki,
  • wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju gospodarczego, naukowego, technicznego i społeczno-kulturowego,
  • szczególne zasługi dla umacniania pokoju i przyjaźni oraz wspierana współpracy międzynarodowej.

Zarząd i pracownicy MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. mają zaszczyt złożyć gratulacje Panu Vitaliy`owi Baylarbayovowi z okazji tak wysokiego wyróżnienia, oraz życzyć mu dalszych sukcesów, wysokich osiągnięć, zdrowia, szczęścia i pomyślności jemu i jego rodzinie.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17 czerwca 2015 roku w Gdańskie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok obrotowy oraz podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym.

Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Zgromadzenie zatwierdziło Plan działalności oraz Plan finansowy Spółki na okres lipiec 2015 – czerwiec 2016 roku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp.z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12 marca  2015 roku w Warszawie w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 20.060.000 złotych do kwoty 23.709.500 złotych, tj. o kwotę 3.649.500  złotych, poprzez ustanowienia 7.299 nowoutworzonych udziałów po 500 złotych każdy.

Środki z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostaną wykorzystane na realizację zadań związanych z przygotowaniem projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo, będącego częścią Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej.

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Zgodnie z mechanizmem rotacji, przewidzianym Umową Spółki, w dniu 1 stycznia 2015 roku Prezesem MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. został Pan Vitaliy Baylarbayov  – delegowany do składu Zarządu przez Udziałowca Spółki  – SOCAR.

Pan prof. dr hab. Teimuraz Gochitashvil, który do tej pory pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, kontynuuje pracę w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu.

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Decyzją Wspólnika z dniem 11 sierpnia 2014 roku do Zarządu MPR „Sarmatia” Sp z o.o. został powołany Pan Mariusz Obszyński, jako przedstawiciel PERN „Przyjaźń” S.A.

Pan Mariusz Obszyński zmienił na tym stanowisku Pana Andrzeja Żelechowskiego.

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp z o.o. pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Panu Andrzejowi Żelechowskiego za owocną współpracę oraz jego osobiste zaangażowanie w przygotowanie projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok obrotowy, podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym oraz Uchwałę w przedmiocie kontynuacji dalszej działalności Spółki.

Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

Decyzją Wspólnika z dniem 1 lutego 2014 roku do Zarządu MPR „Sarmatia” Sp z o.o. został powołany Pan prof. dr hab. Teimuraz Gochitashvili,  jako przedstawiciel Gruzińskiej Korporacji Naftowo-Gazowej S.A. (GOGC S.A.).

Pan prof. dr hab. Teimuraz Gochitashvili zmienił na tym stanowisku Pana Iraklija Chkhaidze .

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp z o.o. pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Panu Irakliewowi Chkhaidze za współpracę i życzy sukcesów w jego dalszej działalności.

Zgodnie z zapisami Umowy Spółki, od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązki Prezesa Spółki pełni przedstawiciel GOGC S.A.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Spólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

W dniu 29 października 2013 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o., zwołane z inicjatywy Zarządu Spółki.

Porządek obrad Zgromadzenia obejmował rozpatrzenie stanu przygotowania projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo oraz podjęcie uchwał niezbędnych do kontynuacji prac Spółki nad wymienioną inwestycją.

[Read more…]

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo wśród projektów wspólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej

alborig142

 

Rady Ministrów Wspólnoty Energetycznej na swoim jedenastym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 24 października 2013 roku w Belgradzie (Serbia), zatwierdziła listę 35 Projektów wspólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej (PECI). Jednym z głównych kryteriów wyboru projektów jest ich przyszły wpływ na rozwój regionalnych rynków energetycznych.

Wśród projektów istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej Rada Ministrów wyselekcjonowała dwie inwestycje, jedną z których został projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo.

[Read more…]

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo na unijnej liście „projektów wspólnego zainteresowania”

logo_pl_1

W dniu 14 października 2013 roku Komisja Europejska zatwierdziła listę „Projektów wspólnego zainteresowania” Transeuropejskich Sieci Energetycznych. Oficjalny komunikat w tej sprawie oraz lista projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej.

Projekt rurociągu naftowego Brody – Adamowo jest umieszczony na w/w liście pod numerem 9.1.  wśród Priorytetowych korytarzy połączeniowych dla dostaw ropy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Projekty wspólnego zainteresowania” będą wspierane przez Mechanizm „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Decyzja środowiskowa dla projektu uzyskana

W dniu 11 września 2013 roku Regionalny  Dyrektor  Ochrony Środowiska w Lublinie wydal Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla  projektu pn. „Budowa rurociągu naftowego Brody – Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim”. Uzyskanie wymienionej decyzji otwiera możliwość ubiegania się w przyszłości o wydanie pozwolenia na budowę. Jest ona też niezbędnym załącznikiem do wniosku o finansowanie projektu z funduszy Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, który Spółka planuje złożyć w najbliższym czasie.

Korzystając z okazji Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. pragnie złożyć serdeczne podziękowanie urzędnikom RDOŚ w Lublinie, RDOŚ w Białymstoku oraz naszym konsultantom z ARCADIS Sp. z o.o. i ILF Polska Sp. z o.o., czyj profesjonalizm i sumienna praca pozwoliły zrealizować tak istotny dla projektu etap.      

Projekt EAKTR tematem na posiedzeniu Platformy „Bezpieczeństwo energetyczne” Partnerstwa Wschodniego

W dniu 10 lipca 2013 roku Dyrektor Generalny MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. Pan Sergiy Skrypka wziął udział w IX posiedzeniu Platformy 3 „Bezpieczeństwo energetyczne” programu Partnerstwo Wschodnie, które tym razem odbyło się w Wilnie. Spotkaniu przewodniczył Zastępca Dyrektora Generalnego DG Energy Komisji Europejskiej Pan Fabrizio Barbaso.W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele KE, członkowie delegacji narodowych państw – uczestników Partnerstwa Wschodniego, przedstawiciele spółek branży energetycznej. [Read more…]

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13 czerwca 2013 roku w Krakowie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok obrotowy oraz podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym.

Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

Decyzją Wspólnika z dniem 20 maja 2013 roku Pan Andrzej Żelechowski został powołany do Zarządu MPR „Sarmatia” Sp z o.o., jako przedstawiciel PERN „Przyjaźń” S.A.

Pan Andrzej Żelechowski zmienił na tym stanowisku Pana Tomasza Sobotę w związku z jego rezygnacją z funkcji Członka Zarządu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. złożoną w dniu 15 kwietnia 2013 roku.

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp z o.o. pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Panu Tomaszowi Sobota za owocną współpracę oraz jego osobiste zaangażowanie w przygotowanie projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo.

Zakończono notyfikację pomocy publicznej dla projektu

W dniu 6 marca 2013 roku Komisja Europejska zakończyła postępowanie w sprawie notyfikacji pomocy publicznej dla projektu pod tytułem „Budowa rurociągu naftowego Brody – Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim”. Postępowanie dotyczyło udzielenia pomocy dla wymienionej inwestycji w postaci dofinansowania z funduszy Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

W podjętej decyzji KE uznaje, że środek pomocy służy realizacji celu leżącego we wspólnym interesie w niezbędnym zakresie i w sposób proporcjonalny, więc zgodny z rynkiem wewnętrznym.

Postępowanie w imieniu Państwa Polskiego prowadził UOKiK.

Korzystając z okazji Zarząd MPR „Sartmatia” Sp. z o.o. pragnie złożyć najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania dla urzędników UOKiK, dzięki fachowej pracy których postępowanie zakończono z sukcesem i w tak krótkim terminie.

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

Decyzją Wspólnika z dniem 8 lutego 2013 roku Pan Alexander Sakandelidze został odwołany z funkcji Członka Zarządu MPR „Sarmatia” Sp z o.o., jako przedstawiciel GOGC S.A. 
W tym samym dniu GOGC S.A., działając jako wspólnik Spółki, powołał Pana Irakli Chkhaidze do Zarządu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.   
Zarząd MPR „Sarmatia” Sp z o.o. pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Panu Alexandrowi Sakandelidze za współpracę i życzy sukcesów w jego dalszej działalności.

Wszczęto postępowanie środowiskowe

Zgodnie z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 6 lutego 2013 roku na wniosek MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – „Budowa rurociągu naftowego Brody – Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim”. Postępowanie jest prowadzone w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białym Stoku.